Vedení účetnictví

Vedení podvojného účetnictví pro fyzické i právnické osoby.

Nabízíme Vám vedení a zpracování účetnictví formou externích služeb, nebo je i možné naše docházení do Vaší firmy.

Nezbývá Vám čas na účetnictví, nerozumíte mu a nevíte si s ním rady? Od toho jsme tu my, abychom Vás těchto starostí zbavili.

Nabízené služby:


 • kontrola a převřetí dokladů
 • vedení a zaúčtování přijatých a vydaných faktur
 • vedení a zaúčtování pokladních dokladů a celé pokladny
 • zpracování výpisů z banky a zaúčtování jednotlivých položek
 • zpracování DPH,záznamní povinnosti,přiznání
 • vystavování příkazů k úhradě
 • Evidence majetku:hmotný,nehmotný,drobný,leasingový
 • zpracování závěrkových operací a následné vystavení přiznání a Rozvahy,Výkazu zisku a ztráty
 • Obratová předvaha
 • Hlavní kniha
 • zastupování na úřadech při kontrolách i pro potřeby klienta
 • tiskové výstupy po uzavření roku(Účetní deník,pohyby na účtech)
 • ekonomické a účetní poradenství(pouze pro klienty se sjednaným paušálem-ostatní podle (ceníku)

Ceník vedení účetnictví:


Minimální sazba za vedení účetnictví2000,-Kč
nebo
Práce s doklady250,-Kč
Doklady bez DPH -položka25,-Kč
Doklady s DPH-položka35,-Kč
Poradenství250,-Kč/hod. nebo za návštěvu
Přiznání DPFO500,-Kč
Přiznání DPH300,-Kč
Přehledy ZP A SZ250,-Kč
Přiznání DPP1500,-Kč
Rozvaha,Výkaz zisku a ztráty1500,-Kč

Ceník služeb je možné stanovit v rámci měsíčního paušálu, který je možné měnit podle množství předložených dokladů.